Vi samskaber

Pårørendenklubben samarbejder med fagpersoner, patientorganisationer og er et supplement til organisationerne og foreningernes pårørenderådgivning.


Vi arbejder på tværs af diagnoser, da vores erfaring viser at vi som pårørende har rigtig mange overlap i de pårørendes 'job' som tovholder i et til tider langt sygdomsforløb -

fysisk som psykisk.I pårørendeklubben er det pårørende der støtter og hjælper pårørende og henviser til fagpersoner og organisationer/foreninger når dette er nødvendigt. Pårørendeklubben arbejder for at inddrage de pårørende, så de bliver medspillere og familierne ses som HELE familier. 


Er du som fagperson eller I som organisation, forening eller virksomhed interesseret i at høre mere så send os en mail på mail@pårørendeklubben.dk

Braincare


Er du pårørende til et menneske, som er ramt af erhvervet hjerneskade eller senfølger efter en hjernerystelse, kan Braincare hjælpe med den psykologiske rehabilitering.

 

Vi hjælper den ramte med at navigere i det forandrede liv og samtidig være en del af fællesskabet, samt at opnå større robusthed og ressourcer til at blive afklaret til arbejdsmarkedet.


Vi samarbejder med jobcentre og familier, der selv søger hjælp.


Læs mere om Braincare

Cervello


Cervello hjælper mennesker tilbage til fællesskabet!

 

Cervello arbejder for, at mennesker ramt af hjerneskade kommer hurtigere og bedre tilbage til hverdagens fællesskaber. Igennem fleksible, innovative løsninger understøtter vi kommunerne i Øst- og Vestdanmark med hjerneskade-indsatser i NÆR-miljøet – altid med fokus på at inddrage både borgere og pårørende i rehabiliteringsprocessen.

 

Læs mere om Cervello

Hjerneskadeforeningen


Liv der reddes – skal også leves!


Hjerneskadeforeningen arbejder for at forbedre vilkår for hjerneskaderamte familier, tilbyder støtte, rådgivning, aktiviteter og netværk af ligesindede og oplyser om livet med en hjerneskade.

Du kan blandt andet få en pårørende penneven, deltage i pårørendegrupper lokalt og få hjælp af socialrådgivere og bisiddere


Kontakt Nina i Rådgivningen, Hjerneskaedeforeningen 

Pårørendepsykologerne


Hos Pårørendepsykologerne arbejder Mia og Zarah med de tanker og problemstillinger, som fylder særligt meget hos pårørende. Vi skaber et frirum for pårørende, hvor der er fokus på at styrke og støtte mennesker i at leve et godt liv som pårørende.

Vores tilbud er baseret på specifik viden omkring de vilkår, som pårørende til personer med hjerneskade, parkinsons og demenssygdomme er underlagt, samt særlig viden om de udfordringer man som pårørende kan stå i når man er tæt på mennesker med psykiske lidelser, så som skizofreni, personlighedsforstyrrelser, misbrugsproblematikker og depression. 

Men vi tilbyder også hjælp og støtte til andre pårørendegrupper og efterladte.

Kontakt Mia eller Zarah, Pårørendepsykologerne 

MinSundhed


På minSundhed.com kan du kvit og frit skrive og få råd hos et bredt panel af sundhedsprofessionelle med en holistisk tilgang til fysisk, mental og social sundhed.

Skriv fx til holistiske læger, ernæringsterapeuter, homøopater, holistiske jordemødre, holistiske psykologer, sexologer, osteopater og holistiske tandlæger.


Det er GRATIS at oprette en profil.


Læs mere på  MinSundhed